Warszawa może oczarować nas okazałymi rezydencjami oraz nowoczesnymi wieżowcami, warto jednak tak zaplanować program wycieczki po tym mieście, by znaleźć czas na zwiedzenie jej najpiękniejszych świątyń. Atrakcji tego typu nie brakuje w tym mieście, przy czym najciekawsze kościoły polskiej stolicy czekają na nas na terenie Starego Miasta.

Tym, do którego koniecznie trzeba zajrzeć, jest kościół Jezuitów, znany też jako Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy. Co warto zobaczyć w tym miejscu?

To warto wiedzieć o Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy sąsiaduje z potężną archikatedrą, i choć pozostaje w jej cieniu, stanowi jeden z najważniejszych obiektów sakralnych w tym mieście. Jakie czynniki decydują o jego wyjątkowości? Bez wątpienia historia tego kościoła. Inicjatorem jego budowy był sam Piotr Skarga – osoba wyjątkowo zasłużona dla jezuitów w Polsce.

Finansowo budowę świątyni wsparli polscy władcy, m. in. Zygmunt III Waza. Obok kościoła urządzono klasztor jezuitów, który powstał w miejscu zajętej przez to zgromadzenie kamienicy mieszczańskiej. Co ciekawe, pod kościołem tym do dziś znajdują się gotyckie podziemia, przypominające o stojących niegdyś w tym miejscu domach.

Kto zajrzy do wnętrza tego kościoła, ten będzie mógł ujrzeć wiele ciekawych zabytków sakralnych. Zachwyca renesansowy krucyfiks, który do Warszawy trafił z odległej Lubeki, intryguje też okazały nagrobek Jana Tarły, zmarłego w połowie XVIII wieku wojewody lubelskiego. We wnętrzu tego kościoła najważniejsza jest jednak barokowa rzeźba, która przedstawia Matkę Boską Łaskawą oraz jej łaskami słynący obraz, który został umieszczony w ołtarzu głównym.

Matko Boska Łaskawa, módl się za Nami

Obraz ten jest ciekawym dziełem sztuki z pierwszej połowy XVII wieku, a do Warszawy trawił w czasach króla Jana Kazimierza. Od tego czasu jest jednym z najważniejszych przedmiotów kultu, który dla wiernych z Warszawy ma ogromne znaczenie.