Jest jedną z najpiękniejszych ulic, jakimi może się pochwalić Warszawa, a spacery po niej mogą się dla każdego z nas okazać wyjątkową lekcją historii. Dlaczego podczas wycieczki po stolicy Polski warto przejść się ulicą Świętojańską?

Ulica Świętojańska i jej dzieje

Ulica Świętojańska łączy Plac Zamkowy z Rynkiem Starego Miasta. Wytyczona podczas lokacji miasta, już w XIII wieku zaliczała się do grona najważniejszych ulic w mieście. To przy niej zamieszkiwali duchowni oraz złotnicy, to przy niej wznosili swe domy najzamożniejsi kupcy. Do dziś nie brak tu pięknych kamienic oraz ciekawych zabytków sakralnych. Na co warto zwrócić uwagę?

Katedra św. Jana

Katedra św. Jana jest jednym z najważniejszych zabytków sakralnych w Warszawie, warto zatem w czasie wycieczki po tym mieście poświęcić jej nieco więcej uwagi. Katedra Diecezji Warszawskiej może się pochwalić historią sięgającą XIII wieku. Warto podkreślić, iż był to pierwszy kościół parafialny na terenie tego miasta, w którego dziejach nie brakuje ważnych wydarzeń historycznych. Zaliczają się do nich obrady sądu papieskiego, który obradował w tym miejscu w 1339 roku. Skutkiem tych obrad było zakończenie sporu o Pomorze i Ziemię Chełmińską, który toczył się pomiędzy królem polskim a zakonem krzyżackim. W tej świątyni koronowano Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego, tu zaprzysięgano Konstytucję 3 Maja.

Rosnące potrzeby parafii i coraz większe znaczenie tego kościoła sprawiły, że był on wielokrotnie powiększany. Największa przebudowa nastąpiła w XIX wieku, kiedy to zrealizowano projekt Adama Idźkowskiego. W czasie Powstania Warszawskiego kościół ten został niemal całkowicie zniszczony, a obecna jego forma jest rekonstrukcją, wykonaną według projektu Jana Zachwatowicza. Co można tu zobaczyć? Z pewnością warto zajrzeć do kaplicy Baryczków, w której znajduje Czarny Krucyfiks. Jest to jeden z nielicznych elementów przedwojennego wyposażenia katedry, któremu udało się przetrwać do naszych czasów.

Wielkie wrażenie może tu zrobić zrekonstruowany nagrobek książąt mazowieckich oraz pomnik marszałka Sejmu Czteroletniego, Stanisława Małachowskiego. Nie lada gratką będzie też wizyta w podziemiach katedry. Można tu zajrzeć do krypt, w których spoczywają znani Polacy. Gabriel Narutowicz, Henryk Sienkiewicz, generał Kazimierz Sosnkowski oraz kardynał Stefan Wyszyński – oto wybrane nazwiska, z jakimi można się spotkać w tym miejscu.

Kościół Jezuitów

Drugim kościołem wzniesionym przy ulicy św. Jana jest Kościół Jezuitów. Wzniesiony w początkach XVII wieku, jest częścią kompleksu klasztornego jezuitów. Kościół ten zachwyca swą barokową fasadą oraz wysoką wieżą, będącą jednym z najbardziej charakterystycznych punktów w panoramie Starego Miasta. Spore wrażenie robi też kościelne wnętrze, w którym na szczególne wyróżnienie zasługuje obraz Matki Boskiej Łaskawej – patronki Warszawy. Obraz ten jest darem nuncjusza papieskiego dla króla Jana Kazimierza, jest też ważnym przedmiotem kultu dla wielu Warszawiaków oraz odwiedzających stolicę gości.

Najpiękniejsze kamienice ulicy Świętojańskiej

Przy ulicy Świętojańskiej ujrzeć można nie tylko piękne świątynie, ale i kamienice, urzekające swoimi fasadami. W gronie tych najpiękniejszych znalazła się Kamienica Mansjonarska, w której zmarł Janusz III – ostatni z książąt mazowieckich. Pięknie prezentuje się też barokowa kamienica Metrykantów Koronnych – pracowników Metryki Koronnej (księgi królewskich dokumentów). Warto też zwrócić uwagę na kamienicę Pod Okrętem, którą zdobi piękny portal, ozdobiony płaskorzeźbą przedstawiającą statek z wypełnionymi wiatrem żaglami.

Spacer po ulicy Świętojańskiej każdemu z nas dostarczy niezapomnianych wrażeń. O znajdujących się tu budowlach wspomina każdy przewodnik po tym mieście, a możliwość zobaczenia ich na własne oczy będzie dla każdego z nas niezwykłym doświadczeniem.